Právní služby

Podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám poskytuje naše advokátní kancelář v Brně komplexní právní servis podle jejich potřeb, a to již od počátku jejich činnosti. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, zajišťuje veškeré právní služby spočívající v právním poradenství, sepisování smluv, jednání s účastníky právních vztahů, se správními a obecními orgány i se soudy.

jakým právem se zabýváme?

trestní právo

Bohaté zkušenosti v oblasti trestního práva, při přípravě trestních oznámení nebo uplatňování nároků poškozených včetně jejich zastupování v adhezním řízení, široké zkušenosti při obhajobě obviněného jak při páchání násilné trestní činnosti, tak i závažné hospodářské trestní činnosti.

OBČANSKÉ PRÁVO

Právní poradenství v těch nejběžnějších, každodenních záležitostech zahrnujících pořizování závěti, zastupování v dědickém řízení či ověřování pravosti podpisu (legalizace). Při poskytování těchto právních služeb poskytujeme především jednorázové právní konzultace v konkrétním případě, nelze však vyloučit stálé zastupování klienta ve všech jeho právních záležitostech ve sjednaném rozsahu za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech a poskytováním mu tak vlastně jakési právní ochrany před všemi právními úskalími každodenního všedního života.

Dále pak nabízíme zastupování v exekučním řízení, přípravu exekučního návrhu, návrhu na odklad či zastavení exekuce, jednání s protistranou a další…

OBCHODNÍ PRÁVO

Komplexní právní služby pro obchodní společnosti, fyzické osoby-podnikatele a družstva, zastupování v insolvenčním řízení a vymáhání veškerých pohledávek.

RODINNÉ PRÁVO

Právní poradenství týkající se základních rodinných vztahů včetně podání návrhu na rozvod manželství, návrhu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti včetně zastupování před soudy.

SEPISOVÁNÍ SMLUV VČETNĚ SMLUV O PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Sepisování či revize smluvní agendy, úplné právní poradenství při koupi, prodeji, nebo pronájmu nemovitosti včetně zastupování před katastrálním úřadem.

Poskytujeme klientům kompletní právní servis

Při poskytování služeb provádíme buď jednorázové právní konzultace v konkrétním případě (sepis smlouvy, právního rozboru či stanoviska nebo zastupování při jednání s protistranou ve sporu v soudním či rozhodčím řízení), nebo se může jednat o trvalejší formu spolupráce klienta a advokátní kanceláře, která je využívána především středními a většími podnikateli a je založena na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech. Tato forma spolupráce umožňuje poskytovat komplexní právní servis pro podnikatele ve formě poradenství, sepisu dokumentů či zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány.

Nonstop advokátní služby

Po dohodě je právní poradenství klientovi dostupné v jakékoliv denní či noční době, kterýkoliv den v týdnu, a to jak v sídle právní kanceláře v Brně, tak u klienta.

Při řešení právních úkolů pracujeme v co nejkratším možném čase a svoji činnost vždy přizpůsobujeme časovým potřebám klientů. Odměny za poskytované právní služby je možné dohodnout individuálně nebo je stanovit dle závazných předpisů (dle advokátního tarifu).

Proč vybrat naše služby?

Profesionalita

Právní služby poskytujeme již od roku 2000, a v oboru tak máme více než dvacetileté zkušenosti.

Vzájemná důvěra

Prioritou naší advokátní kanceláře je oplácet klientům důvěru, s níž nám svěřují své případy.

Transparentnost

Při domlouvání schůzky rádi sdělíme orientační cenové rozpětí služeb, které pro vás vykonáme.

Dobrá dostupnost

Našim sídlem je Brno-střed.

Potřebujete naše služby?

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
JUDr. Petr Ošmera
Adresa:
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Mobilní číslo:
+420 732 542 905
Telefonní číslo / FAQ:
+420 549 123 223
ID datové schránky:
nv2gqdx
IČ:
71462686
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku
© 2024 advokatosmerabrno.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopefile-adduserphone-handsetphonelayers